Redakcja

Redakcja

Co to są kompetencje kluczowe i jak je kształtować?

Kompetencje kluczowe stanowią niezwykle istotny element podstawy programowej. Mają one na celu przygotowanie młodych Europejczyków do życia w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie w dobie globalizacji. Czym właściwie są tego typu kompetencje i w jaki sposób je kształtować? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Czym są kompetencje kluczowe?

Odpowiedź na pytanie, co to są kompetencje kluczowe, zawarta jest w Zaleceniach Rady UE z dnia 22.05. 2018r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw UE 4.06.2018r.). W dokumencie tym określono osiem kompetencji kluczowych, które są istotne dla funkcjonowania w społeczeństwie i adaptowania się do ciągłych przemian cywilizacyjnych. Są one również niezbędne na europejskim rynku pracy, gdyż wiążą się ze znajomością języków obcych, umiejętnością kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów, zdolnością do współpracy oraz regulacji własnych emocji.

Kompetencje kluczowe w szkole

Jakie powinny być kompetencje kluczowe ucznia kończącego szkołę? Zgodnie z Zaleceniami Rady UE są to:

  • Komunikacja w języku ojczystym,
  • Komunikacja w językach obcych,
  • Kompetencje informatyczne,
  • Kompetencje matematyczne i kompetencje z zakresu inżynierii, technologii i nauk przyrodniczych,
  • Umiejętność uczenia się,
  • Umiejętność przedsiębiorczości i inicjatywności,
  • Kompetencje społeczne i obywatelskie,
  • Świadomość i ekspresja kulturalna.

Powyższe kompetencje są ważne w takim samym stopniu, a każda z nich odgrywa ogromną rolę w funkcjonowaniu w europejskim społeczeństwie. Oprócz ogólnego wymienienia warto również podać szczegółowe przykłady kompetencji kluczowych. Są to między innymi: twórcze wyrażanie emocji i idei za pośrednictwem środków wyrazu (z zakresu świadomości i ekspresji kulturalnej), zdolność do aktywnego słuchania (z zakresu komunikacji w języku ojczystym), czy też umiejętne wykorzystanie technologii do komunikacji, pracy czy w celach rozrywkowych (kompetencje informatyczne).

Kompetencje kluczowe a podstawa programowa – jak rozwijać wiedzę i umiejętności ucznia?

Zarówno w szkołach podstawowych, jak i w liceach ogólnokształcących i technikach nauczyciele muszą kierować się przede wszystkim podstawą programową. Jej zapisy są jednak bezpośrednio związane z kompetencjami kluczowymi, dlatego dobrzy wychowawcy czy nauczyciele przedmiotowi mogą z powodzeniem kształtować u uczniów wymagane postawy i umiejętności na danym etapie edukacyjnym.

Niejednokrotnie rozwijanie kompetencji kluczowych jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza wśród starszych, niechętnych do nauki uczniów. W takich grupach szczególnie ważne jest ciekawe, aktywizujące prowadzenie zajęć, wykorzystywanie różnorodnych źródeł wiedzy oraz nauka poprzez doświadczenia, dyskusje i inne metody poszukujące. Warto nieustannie motywować uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, a także do zadawania pytań i szukaniem na nie odpowiedzi. Taki sposób prowadzenia zajęć z pewnością ukształtuje w dzieciach przydatne społecznie postawy, a także skłoni je do samorozwoju i dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności.

W rozwijaniu kompetencji kluczowych niezwykle istotne jest również korzystanie z innowacyjnych narzędzi edukacyjnych – różnego rodzaju aplikacji, platform e-learningowych czy gier sprawdzających i rozwijających wiedzę. Dzięki temu lekcje nie tylko będą ciekawsze, ale także ukształtują w uczniach szereg kompetencji.

Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu

Kompetencje kluczowe mogą być kształtowane u dzieci już w przedszkolu. Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób rozwijać je u najmłodszych? Przede wszystkim warto zadbać o różnorodne, ciekawe zajęcia, do których inspiracje można czerpać z wielu źródeł. Ważne jest także dostosowanie treści do poziomu dzieci przy jednoczesnym stawianiu możliwych do pokonania wyzwań. Kompetencje kluczowe w przedszkolu można rozwijać między innymi poprzez gry w języku obcym, rozmawianie o różnych gatunkach zwierząt, naukę recytacji, wprowadzenie do korzystania z komputera czy zabawy w prowadzenie firmy.

Redakcja

Redakcja

Materiał przygotowany przez redakcję serwisu WarsztaTIK.edu.pl

Ostatnie wpisy

akwarium dla dziecka

Jak założyć akwarium dla dziecka?

Chyba nie ma dziecka, które nie przechodziły by przez tę fazę… “Mamo, tato, jak chcę jakieś zwierzątko!”. To naturalna kolej