Redakcja

Redakcja

Nauczyciel wspomagający – na czym polegają jego obowiązki?

Zastanawiasz się nad pracą w sektorze edukacyjnym? Szukasz nowych możliwości rozwoju zawodowego? Ciekawym rozwiązaniem może okazać się praca w roli nauczyciela wspomagającego, którego głównym zadaniem jest pomoc uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W artykule wyjaśnimy, jak nim zostać i czym dokładnie, zajmuje się na co dzień.

Czym zajmuje się nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel wspomagający pomaga uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Najczęściej wspiera dzieci z autyzmem, zaburzeniami zachowania oraz niepełnosprawnością ruchową, umysłową i sprzężoną. Obok nauczycieli przedmiotowych pełni kluczową rolę w procesie nauki i przyswajania wiedzy. Jak wygląda przykładowy plan pracy nauczyciela wspomagającego? W zależności od potrzeb konkretnego ucznia może skupić się na motywowaniu do pracy, tłumaczyć treść zadań i poleceń oraz uczestniczyć w dostosowaniu materiału do możliwości dziecka.

Zadania nauczyciela wspomagającego nie ograniczają się jednak wyłącznie do kwestii edukacyjnych. Pedagog dba bowiem o komfort psychiczny ucznia oraz zachęca do nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, troszcząc się tym samym o jego rozwój psychospołeczny.

Czym zajmuje się nauczyciel wspomagający w przedszkolu? Zasadniczo zakres jego obowiązków zależy od dyrektora konkretnej placówki. Najczęściej pomaga prowadzić zajęcia oraz wspiera w doborze form i narzędzi edukacyjnych. Każdy pedagog powinien prowadzić sprawozdanie nauczyciela wspomagającego w dzienniku zajęć. Skoro wiemy już, jakie są najważniejsze obowiązki nauczyciela wspomagającego, odpowiedzmy na pytanie, kto może skorzystać z jego pomocy.

Komu przysługuje pomoc nauczyciela wspomagającego?

Nauczyciel wspomagający znajduje zatrudnienie zarówno w ogólnych placówkach, jak i szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi. Jego pomoc przysługuje dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. To właśnie ten dokument stanowi podstawę do zatrudnienia specjalisty.

Najczęściej pomaga uczniom niewidomym, niedosłyszącym i niesłyszącym. Ponadto może wspierać także osoby niepełnosprawne ruchowo i umysłowo oraz te z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajmuje się również dziećmi z objawami autyzmu lub zespołu Aspergera oraz z zaburzeniami zachowania, w tym uczniami mającymi problemy z agresją. Standardowo czas jego pracy wynosi 20 godzin tygodniowo, jednak to dyrekcja decyduje o tym, ile czasu przysługuje konkretnemu uczniowi.

Nauczyciel wspomagający – kwalifikacje

Aby zostać nauczycielem wspomagającym, konieczne jest ukończenie odpowiednich studiów w obszarze pedagogiki specjalnej, dających uprawnienia do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Najczęściej kandydat zobowiązany jest do ukończenia studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej lub dodatkowych studiów podyplomowych ze specjalizacji ligo, surdo lub tyflopedagogiki. Alternatywną ścieżką edukacyjną jest ukończenie zakładu kształcenia nauczyciela oraz zdanie kursu kwalifikacyjnego. Szczegółowe wymagania zawsze ustala jednak konkretna placówka.

Inne wymagania stawiane są przed nauczycielem, który będzie prowadzić zajęcia resocjalizacyjne oraz socjoterapeutyczne. W takiej sytuacji konieczne jest ukończenie studiów magisterskich lub alternatywnych form kształcenia zawodowego w obszarze resocjalizacji i socjoterapii. Warto podkreślić, że w tej pracy konieczne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i uczestniczenie w dodatkowych szkoleniach.

Nauczyciel wspomagający – zarobki

Na jaką wypłatę może liczyć nauczyciel wspomagający? Zarobki pedagoga zależeć będą zarówno od rodzaju placówki, jak i miasta, w którym pracuje. Średnio specjalista zarabia 3 420 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 2 460 zł netto. Wynagrodzenie wzrasta jednak wraz z kolejnymi latami doświadczenia, a najlepiej opłacani nauczyciele wspomagający mogą liczyć na wypłatę wynoszącą 4000 – 5000 zł brutto miesięcznie. Statystycznie najwyższe płace w tym zawodzie otrzymują mieszkańcy Olsztyna.

Redakcja

Redakcja

Materiał przygotowany przez redakcję serwisu WarsztaTIK.edu.pl

Ostatnie wpisy

akwarium dla dziecka

Jak założyć akwarium dla dziecka?

Chyba nie ma dziecka, które nie przechodziły by przez tę fazę… “Mamo, tato, jak chcę jakieś zwierzątko!”. To naturalna kolej