Szukaj
Close this search box.
Picture of Redakcja

Redakcja

Szkolenia dla Nauczycieli Online Szansą na Szybki Rozwój

Ścieżka Kariery Nauczyciela

Współczesna ścieżka kariery nauczyciela w Polsce, mimo że jest krótsza niż wcześniej (Rozporządzenie z dnia 25.08.2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli zmieniło zasady awansu, zmniejszając m.in. liczbę stopni), nadal wymaga od nauczycieli poszerzania swoich kompetencji.
Jak wybrać dalszą drogę, aby było pomocna w awansie zawodowym nauczyciela oraz przysłuży się efektywnej pracy z uczniami w szkole XXI wieku?

Kursy i szkolenia online dla nauczyciela – w co warto zainwestować?

Wraz z rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), szkoły przechodzą daleko idące zmiany na wielu płaszczyznach. Nowe technologie zmieniają sposób uczenia się, mamy znacznie większy i szybszy dostęp do informacji, pojawiają się Nowe możliwości związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Wymusza to na szkołach szybką adaptację do dynamicznie zmieniającego się świata, łącząc tradycyjne metody nauczania z nowoczesnymi rozwiązaniami. Taki system edukacyjny lepiej przygotowuje uczniów na współczesne wyzwania co nie byłoby możliwe bez edukowania się samych nauczycieli. 

Konieczność przystosowania się Nauczycieli do nowych wyzwań związanymi z TIK sprawia, że z roku na rok zyskują na popularności krótkie formy edukowania, w których Nauczyciele w niedługim czasie dostają bardzo konkretne informacje i narzędzia do pracy w realiach współczesnej szkoły.

Szkolenia dla nauczycieli w formie online od Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji umożliwiają szybkie zdobywanie konkretnej wiedzy bez konieczności dojazdów do Krakowa. Szkolenia są przy tym prowadzone w ciekawy i interaktywny sposób, a tematy obejmują współczesne wyzwania polskiej szkoły i są dostosowane do potrzeb nauczycieli. 

Kursy wspierające Awans Zawodowy – inspiracje dla Nauczycieli

Wybierając szkolenia warto jest uwzględniając własne zainteresowania i wyzwania z jakimi mierzymy się w pracy z uczniami oraz aktualne trendy. Obecnie w szkolnictwie kładzie się nacisk na współczesne technologie. Rozwój e-learningu znacznie poszerza możliwości edukacji uczniów oraz jest zgodne z oczekiwaniami uczniów i rodziców, którzy nie wyobrażają sobie procesu edukacji bez nowoczesnych technologii. KIRE wychodzi naprzeciw tym potrzebom proponując kursy e-lerningowe 

Przykłady tematów szkoleń wspierających awans zawodowy:

  • Kursy doskonalące z zakresu nowych technologii: Pozwalają nauczycielom poznać narzędzia cyfrowe, które mogą być wykorzystywane w pracy z uczniami.
  • Szkolenia z zakresu e-learningu: Ułatwiają efektywne prowadzenie zajęć online i wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu.
  • Szkolenia dotyczące metod aktywizujących: Skupiają się na nowoczesnych technikach nauczania, które angażują uczniów i wspierają aktywne uczenie się.
  • Szkolenia dotyczące nowych metod oceniania: Koncentrują się na innowacyjnych podejściach do oceniania uczniów, w tym ocenianiu kształtującym i zindywidualizowanym feedbacku.

Nowoczesne szkolenia odpowiadają na aktualne wyzwania Szkoły i odpowiadają na  potrzeby samych Nauczycieli. Istnieje na rynku silna potrzeba szkoleń poszerzająca wiedzę na tematy, które jeszcze kilka lat temu nie były obecne – wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukcjacji jest tylko jednym z przykładów.  

Certyfikowane szkolenia przez Internet

Certyfikowane szkolenia online stanowią potwierdzenie zdobytych kompetencji i są uznawane przez pracodawców oraz instytucje edukacyjne. Ważne jest, aby szkolenie zakończyło się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, najlepiej na druku zgodnym z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak jak to jest w przypadku szkoleń organizowanych przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji. Taki dokument z powodzeniem można wykorzystać do udokumentowania swojego rozwoju, co jest potrzebne m.in. przy Awansie Zawodowym. 

Na KIRE.PL można znaleźć szeroką ofertę kursów i szkoleń online, które są dostosowane do różnych etapów kariery nauczycielskiej. Oto niektóre z dostępnych opcji:

Kursy e-learningowe 

Kursy z zakresu e-learningu zmienia tradycyjne podejście do edukacji, czyniąc ją bardziej dostępną, personalizowaną i zintegrowaną z nowoczesnymi technologiami. Kursy e-learningowe na KIRE są na bieżąco aktualizowane, aby odpowiadać na zmieniające się trendy i potrzeby rynku.

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

Szkolenia dla rad pedagogicznych online to doskonała okazja do wspólnego podnoszenia kwalifikacji przez cały zespół nauczycielski. Mogą one obejmować tematy takie jak: praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna czy wykorzystanie nowych technologii w szkole. Dzięki wspólnym szkoleniom nauczyciele z danej szkoły są w stanie współpracować nad wspólnymi celami edukacyjnymi, zapoznać się wspólnie z danym tematem i przedyskutować wspólny cel i kierunek działań. Wygodna forma online pozwala na udział w szkoleniu niezależnie od miejsca, co zdecydowanie poszerza możliwości. 

Szkolenia Indywidualne 

Szkolenia od KIRE dostarczają praktycznych narzędzi i wiedzy niezbędnych do skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Tematyka obejmuje m.in. najnowsze metody nauczania, psychologię dziecięcą, zarządzanie klasą oraz adaptację programów nauczania do różnych poziomów umiejętności uczniów. Poruszamy aktualne tematy oraz dajemy konkretne wskazówki jak radzić sobie z wyzwaniami, przed jakimi stają nauczyciele.  Oferta edukacyjna dla nauczycieli obejmuje także szkolenia specjalistyczne, skoncentrowane na pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Kire reaguje na szybko zmieniające się warunki nauczania, podejmując takie tematy jak personalizacja edukacji za pomocą sztucznej inteligencji czy storytelling. 

Zakończenie

Inwestowanie w rozwój zawodowy nauczycieli poprzez kursy i szkolenia online przynosi korzyści nie tylko samym nauczycielom, ale także ich uczniom i całej społeczności szkolnej. W dobie szybkiego rozwoju technologii i zmieniających się wymagań edukacyjnych, takie podejście staje się nie tylko wartościowe, ale wręcz niezbędne.

Artykuł zewnętrzny.

Udostępnij
Picture of Redakcja

Redakcja

Materiał przygotowany przez redakcję serwisu WarsztaTIK.edu.pl

Ostatnie wpisy