Szukaj
Close this search box.
Picture of Redakcja

Redakcja

Jak wykorzystać badanie Hattiego w pracy nauczyciela?

Badanie Hattiego analizuje wyniki wielu badań i porównuje je ze sobą, aby wyciągnąć jak najlepsze wnioski. Metoda ta próbuje odpowiedzieć na pytanie, jakie czynniki mają największy wpływ na poprawę osiągnięć uczniów. Ten sposób nauczania jest dobrze znane nauczycielom i powszechnie używany w edukacji. 

Co jest metoda Hattiego?

Metoda Hattiego to system oceny uczenia się, który został opracowany przez profesora Johna Hattiego w 2008 roku. Metoda polega na wyciąganiu wniosków na podstawie analizy wyników, uzyskanych przez uczniów w różnych sytuacjach edukacyjnych. Analiza ta umożliwia uczniom, nauczycielom i rodzicom określenie, które strategie edukacyjne są najbardziej skuteczne w danym przypadku, co pozwala zoptymalizować proces uczenia się.

Jakie są kluczowe wnioski z badań Hattiego?

 1. Wpływ uczenia się jest najsilniejszy, gdy uczniowie są w stanie wykorzystać to, czego się nauczyli do rozwiązywania nowych problemów.
 2. Nauczyciele powinni stosować różnorodne metody uczenia, aby pomóc uczniom w zrozumieniu nowego materiału.
 3. Skuteczne uczenie się obejmuje zarówno poznawanie, jak i zastosowanie zdobytej wiedzy.
 4. Uczenie się jest najbardziej efektywne, gdy uczniowie są aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się.
 5. Uczenie się jest bardziej efektywne, jeśli uczniowie mają dostęp do informacji i narzędzi, które są wystarczająco dobre, aby pomóc im w rozwiązywaniu problemów.
 6. Skuteczne nauczanie wymaga wielu prób i błędów oraz wielu powtórzeń, aby pomóc uczniom w zapamiętywaniu nowej wiedzy.
 7. Skuteczne uczenie się jest najbardziej efektywne, gdy nauczyciele wspierają uczniów w ich wysiłkach, aby oni mogli wejść na wyższy poziom kompetencji.

Jak badanie Hattiego pomaga w poprawie wyników uczniów?

Badanie Hattiego skupia się na przeanalizowaniu, jak różne czynniki wpływają na wyniki uczniów. Pozwala to na wyciągnięcie wniosków na temat tego, co najlepiej wpływa na osiągnięcia uczniów oraz zidentyfikowanie sposobów, które mogą być stosowane w celu poprawy ich wyników. Badanie Hattiego może również pomóc w zidentyfikowaniu zawodnych metod i strategii, które mogą być zastąpione bardziej skutecznymi. Pomaga to nauczycielom w zrozumieniu, jakie czynniki mają największy wpływ na wyniki uczniów, a także w odpowiednim doborze narzędzi i strategii do wykorzystania w celu ich poprawy.

Jak wykorzystać badanie Hattiego w szkole?

Badanie Hattiego można wykorzystać w szkole w celu określenia skuteczności różnych technik, strategii i narzędzi edukacyjnych. Można wykorzystać badanie w celu określenia, które z nich są najskuteczniejsze dla uczniów. Badanie może również pomóc nauczycielowi uzyskać lepszy wgląd w to, jak uczniowie postrzegają i reagują na różne metody nauczania. Nauczyciel może wykorzystać wyniki badania Hattiego do dostosowania swoich metod nauczania. Można w ten sposób lepiej poznać potrzeby uczniów i dostosować sposoby postępowania w celu poprawy ich wyników.

Jakie strategie uczenia się są najskuteczniejsze?

 1. Uczenie się metodą prób i błędów: jest to jedna z najskuteczniejszych strategii uczenia się, ponieważ polega na próbach i błędach, które uczą nas, co działa, a co nie.
 2. Uczenie się teorii poprzez praktykę: ta strategia polega na poznawaniu teorii i wykorzystywaniu jej w praktyce, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć i zapamiętać informacje.
 3. Uczenie się poprzez koncentrację: ta strategia polega na skupieniu się na materiałach, które trzeba przyswoić, co jest bardzo skuteczne w przypadku trudnych tematów.
 4. Uczenie się poprzez zabawę: ta strategia polega na tworzeniu zabawnych nauczycieli lub gier, które pomagają uczniom zrozumieć i zapamiętać informacje.
 5. Uczenie się poprzez odtwarzanie: ta strategia polega na powtarzaniu informacji wielokrotnie, aby je lepiej zrozumieć i zapamiętać.
Udostępnij
Picture of Redakcja

Redakcja

Materiał przygotowany przez redakcję serwisu WarsztaTIK.edu.pl

Ostatnie wpisy