Redakcja

Redakcja

Język inkluzywny – jak się nim posługiwać w codziennej komunikacji?

Żyjemy w świecie, który dąży do coraz większej równości i akceptacji. Ważne jest,  by okazywać szacunek osobom, które w jakiś sposób różnią się od nas nie tylko poprzez gesty, ale i język. Mowa oczywiście o języku inkluzywnym, który staje się coraz ważniejszym narzędziem komunikacji. To sposób wyrażania się, który uwzględnia różnorodność i szanuje tożsamość każdej osoby. Jeśli chcesz uczynić dialog bardziej tolerancyjnym, w poniższym tekście znajdziesz kilka wskazówek, jak posługiwać się językiem inkluzywnym w codziennej komunikacji.

Czym jest język inkluzywny?

Język inkluzywny –  co to znaczy? Język inkluzywny to sposób mówienia i pisania, który stara się uwzględnić wszystkich ludzi i pokazać, że każdy jest ważny i zasługuje na nasz szacunek. To używanie słów i wyrażeń, które nie wykluczają nikogo ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, religię, sprawność czy umiejętności. Warto rozwijać w sobie takie kompetencje, gdyż dzięki językowi inkluzywnemu możemy lepiej wyrazić nasze myśli i uczucia, jednocześnie dbając o to, żeby nikogo nie urazić ani nie wykluczyć. To mały krok w kierunku tworzenia bardziej tolerancyjnego i przyjaznego środowiska dla wszystkich.

A jak na to wszystko zapatruje się Rada języka Polskiego? Język inkluzywny według organu, który zajmuje się monitorowaniem i opiniowaniem norm językowych w języku polskim, budzi spore kontrowersje. Rada Języka Polskiego wydała stanowisko, że obecnie formy męskie jako formy neutralne przez są akceptowane w języku polskim i nie wymagają specjalnych modyfikacji na potrzeby języka inkluzyjnego. Jednakże jest to temat dyskusyjny, a społeczność nadal eksperymentuje z różnymi sposobami wyrażania inkluzji w języku. By to robić, trzeba mieć pewne narzędzia.

Język inkluzywny – przykłady

Język to potężne narzędzie, którym trzeba umieć się posługiwać. Ważne jest, by używać języka inkluzywnego, ale w jaki sposób i w jakich sytuacjach?

  • Pierwszą grupą osób, o których możemy wyrażać się negatywnie w konwersacji, są osoby starsze. Nie chodzi tylko o to, by zwracać się do nich za pośrednictwem takich zwrotów, jak „Pan”, „Pani”. Pamiętajmy jednak, by nigdy nie nazywać kogoś „starą” osobą, a właśnie starszą. Nie wspominając o takich pejoratywnych określeniach jak: „staruch” czy też „staruszka”.
  • Drugą grupą osób są kobiety. Ważne jest, by mówiąc o nich lub zwracając się do nich, nie stosować uprzedmiotawiających określeń. Co więcej, ważne jest, by coraz częściej używać feminatywów, czyli takich określeń, jak adwokatka, lekarka czy prawniczka.
  • Jeśli chodzi o język inkluzywny – niepełnosprawność również może być wyrażona lepiej. Nie używajmy w ich towarzystwie (ani w ogóle, ale szczególnie w ich obecności) takich wyrażeń, jak: kaleka, inwalida itp. Są to określenia bardzo krzywdzące. Osób z niepełnosprawnością nie definiuje ich choroba. Warto o tym pamiętać. To ludzi z marzeniami, pasjami i pragnieniami. Wózek ich nie definiuje i nie powinien ograniczać.
  • Warto pamiętać o tym, że grupami, które mogą być dyskryminowana, są oczywiście osoby LGBT, ale także osoby z różnego rodzaju zaburzeniami (spektrum autyzmu) czy też chorobami psychicznymi (schizofrenia, dwubiegunowość).

W rozmowie z każdą wymienioną wyżej osobą, możemy być bardziej wrażliwi, tolerancyjni. Akceptacja dla tych osób, które z całą pewnością doświadczyły w swoim życiu trudności, jest bardzo ważna.

Język inkluzywny – kilka dodatkowych informacji

Warto zauważyć, że język to żywa i zmieniająca się rzeczywistość, a debaty wokół języka inkluzyjnego odzwierciedlają szersze dyskusje o równości i tożsamości w społeczeństwie. W praktyce wiele osób w Polsce nadal eksperymentuje z językiem inkluzyjnym, stosując różne techniki i formy wyrażania w zależności od kontekstu i preferencji. Duża odpowiedzialność, jeśli chodzi o uświadamianie osobom wchodzącym w dorosłość, czym jest język inkluzywny, są nauczyciele. To oni powinni wpajać uczniom, jak ważne jest posługiwanie się odpowiednimi słowami. W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego warto o tym pomyśleć.

Redakcja

Redakcja

Materiał przygotowany przez redakcję serwisu WarsztaTIK.edu.pl

Ostatnie wpisy

akwarium dla dziecka

Jak założyć akwarium dla dziecka?

Chyba nie ma dziecka, które nie przechodziły by przez tę fazę… “Mamo, tato, jak chcę jakieś zwierzątko!”. To naturalna kolej